AeroSafetyShow Demonstrator+ PL jest projektem realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie inteligentnego systemu nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym.

 

Inicjatywa powstała 01.09.2013 r. dzięki dofinansowaniu przez NarodoweCentrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Demonstrator+Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Wykonawcą projektu jest powołane w tym celu Konsorcjum Naukowe firma Żelazny6 - Wojciech Krupa oraz Politechnika Poznańska.

 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania lotów przez samoloty turystyczne i sportowe staje się obecnie jedną z najpilniejszych kwestii związanych z lotnictwem cywilnym. Złagodzenie przepisów regulujących posiadanie licencji pilota, zmniejszenie liczby osób odpowiedzialnych za zabezpieczenia manewrów powietrznych oraz liberalizacja obostrzeń dotyczących minimalnych wymaganych warunków do wykonywania lotów coraz częściej przyczyniają się do wzrostu ilości zagrożeń w powietrzu. W obliczu podniesienia się poziomu niebezpieczeństwa operacji lotniczych niezbędnym staje się stworzenie systemu pozwalającego na zminimalizowanie ilości incydentów z udziałem samolotów. Celem zespołu projektowego jest przygotowanie i wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru pozycji samolotów w przestrzeni powietrznej.

 

System ASSD+PL opracowywany będzie przy współpracy wybitnej kadry naukowej pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Michała Ciałkowskiego oraz doświadczonych pilotów samolotów akrobacyjnych w tym wielokrotnego Mistrza Polski w akrobacji samolotowej, Lidera Projektu płk dypl. inż. pil. Wojciecha Krupy.

System, który powstanie w ramach projektu AeroSafetyShow Demonstrator PL służyć będzie podniesieniu stopnia bezpieczeństwa załóg statków powietrznych a także publiczności pokazów lotniczych, zawodów, szkoleń i innych wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem samolotów cywilnych. 

System ASSD+PL ma być pierwszym na świecie tego typu narzędziem do precyzyjnego określania czterech parametrów lotu: kierunku, pozycji, wysokości i prędkości.

 

Jednoznaczna weryfikacja parametrów lotu i położenia samolotu wyposażonego w platformę ASSD+PL pozwalać będzie na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych m.in. poprzez wymuszenie na pilotach bezwzględnego stosowania się do obowiązujących zasad ruchu powietrznego. Oprócz tego możliwa będzie stała kontrola przebieg lotów i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad lotami. Jednocześnie system ASSD+PL  pozwalać będzie na ich automatyczną dokumentację. Ponadto system ASSD+PL przyczynić się może do poprawy jakości sędziowania podczas zawodów lotniczych eliminując całkowicie ryzyko błędów oceny wzrokowej.

 

W skład floty powietrznej niezbędnej do przeprowadzania lotów badawczych wchodzić będą następujące samoloty zakupione w ramach projektu AeroSafetyShow Demonstrator+ PL:

 

·         Samolot akrobacyjny EXTRA 330LX

·         Samolot holujący ZLIN 242L

·         Szybowiec MDM – 1 FOX

 

Do sprawdzania funkcjonowania urządzeń systemu ASSAD+PL wykorzystywany będzie również, wyposażony w specjalistyczne stanowiska badawcze, pojazd Kontrolera Mobilnego.

 

Projekt AEROSAFETY SHOW DEMOSTRATOR+ PL uzyskał wsparcie i rekomendację wielu urzędów administracji publicznej i instytucji związanych z branżą lotniczą, m.in.:

 

·         Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

·         Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

·         Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych,

·         Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,

·         Komisji Akrobacji Lotniczej Międzynarodowej Federacji Lotniczej,

·         Aeroklubu Polskiego.

 

Biorąc pod uwagę możliwości wzmożenia ochrony zdrowia i życia osób związanych z lotnictwem cywilnym, jak również innowacyjność zastosowanych rozwiązań technologicznych, które oferuje system ASSAD+ PL grono odbiorców obejmuje:

 

·        Organizatorów zawodów i pokazów lotniczych,

·        Ośrodki Szkoleń Lotniczych,

·        Służby nadzoru lotnictwa,

·        Komisje Badań Wypadków Lotniczych.

 

Wierzymy, że dzięki nowatorstwu koncepcji systemu AeroSafetyShow Demonstrator+ PL oraz wyjątkowej współpracy pomiędzy najwybitniejszą polską kadrą naukową i lotniczą elitą, stworzone zostanie przez nas narzędzie do nadzoru bezpieczeństwa operacji lotniczych, które znajdzie uznanie na rynkach całego świata.

- Zespół AeroSafetyShow DEMONSTRATOR+PL

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 


Aero Safety Show Demonstrator+PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.

logaassd
Projekt i wykonanie: Grupa Business Excelsior.